Vi vet at mange av dere har savnet leksehjelperen Truls disse frustrerende, rare koronamånedene. Siden det dessverre ikke er mulig å starte med ordinær leksehjelp i overskuelig framtid, har vi gjort en avtale med Truls om digitale treff når det passer for deg og han. Gi oss din kontaktinformasjon, og Truls tar kontakt med deg for å gjøre en avtale. Rommet dere bruker, går du (via pc/mac) inn på her: https://whereby.com/leksehjelpmeierietbibliotek. Dette er en praksis vi aldri har prøvd før, så vi må nesten regne med at det blir noen humper langs veien. Spør om det du lurer på, eller gi oss tilbakemelding via innboks på Facebook, mail eller telefon. Sist, men mest: Spre ordet til de du kjenner som kan ha nytte av tilbudet!