Hva er en kilde?

Det er en nettside, bok, person, artikkel, video eller lignende som man henter informasjon fra. Når man skriver skoleoppgaver, bruker man dem for å lære mer om temaet, vise synspunktene til andre mennesker og for at leserne skal kunne benytte seg av dem, hvis de har lyst til å lære mer.

 

Hvorfor må man oppgi kilder?

Hvis man bruker et sitat eller fakta uten å fortelle hvor de kommer fra, kan leseren bli lurt til å tro at det er du som har skrevet det. I praksis blir det som å stjele arbeidet til et annet menneske og ta æren for det selv, og man kan ende opp med å få stryk på oppgaven sin. En annen grunn til at det er viktig med kildebruk, er at den som leser vet hvor de skal få tak i informasjonen du har brukt, hvis de vil lære mer.

 

Tips! Hvis du passer på å skrive ned kildene etter hvert som du bruker dem, sparer du deg selv for mye arbeid! Ikke bare går det raskere å gjøre ferdig kildelisten når du er ferdig, men om du skulle trenge å lese noe om igjen, slipper du å kaste bort tid på å lete gjennom bøker/artikler/nettsider etc.

 

Hvordan skriver jeg en kildeliste?

Forskjellige lærere, skoler og universiteter kan ha ulike måter de vil at en kildeliste skal se ut på. Derfor er det alltid best å spørre slik at du er sikker på at du gjør det riktig! Her er allikevel noen generelle tips sånn at du kan få en pekepinn på hvordan den kan se ut.

 

  • Kildelisten skal komme etter teksten og stå i alfabetisk rekkefølge slik at den blir lett for leseren å bruke.
  • Hvis man har sitert en artikkel eller bok og vet navnet til den som har skrevet den, setter man etternavnet deres først, og første bokstav i fornavn og mellomnavn etterpå. Man pleier også å ha med navnet på boken/artikkelen, sidetall og når den ble gitt ut.
  • Hvis man siterer en nettside, pleier man å ha med url-adressen og datoen man leste den. Grunnen er at ting som ligger på internett noen ganger blir slettet uten forvarsel. Datoen fungerer derfor som bevis på at artikkelen var tilgjengelig den dagen du leste den.

 

Lurer du på hvordan en kildeliste kan se ut i praksis?

 

Kilder:

 

Greger, M. (2015) How not to die. s. 531.

Jor, B. L. (2020) Raser mot Hellas-lockdown. [Internett], Hentet fra: www.dagbladet.no/studio/nyhetsstudio. [Lastet ned: 17.08.2020]

Perez, E. (1999) The decolonial imaginary, writing chicanas into history. s. 73-74.

Pettersen, S. (2013) Odinsbarn. S. 76.

Tanizaki, J. (2020) Hyllest til halvmørket. s. 33.

 

 

Tekst: Lilliane Konsmo

Bilde: Aaron Burden/Unsplash