Søk etter bøker, lydbøker, filmer og spill

Temahyller på Meieriet bibliotek

Temahyller på Meieriet bibliotek

Vi har forsøkt tenke litt nytt om hvordan vi presenterer og formidler samlingen vår. Dette har blant annet resultert i at hyllene på langveggen har blitt omdisponert til å romme fire temahyller.