Krimsjangeren har en blodig liste over mer eller mindre anonyme kvinner som blir utsatt for vold. De blir slått, mishandlet, forfulgt, voldtatt eller drept. Det er så påfallende at det ble opprettet en pris i 2018, Staunch Book Prize, for thrillere der det ikke skjer.

Dette gjelder ikke bare i litteraturen. Også i år setter flere av 8. mars-parolene fokus på forskjellige former for vold mot kvinner og kvinners råderett over egen kropp.

Sara Stridsberg har med boken Kjærlighetens Antarktis gitt drapsofferet en stemme som insisterer på sin eksistens og historie etter sin død. Boken begynner med at Inni forteller om hvordan hun blir voldtatt, drept og partert. Videre følger hun sine nære fra det hinsidige, og avdekker samtidig livshistorien sin som tilslutt ender i harde stoffer og prostitusjon. Boken er mørk og forferdelig, men samtidig varm. Noe av grunnen til at det spesielle fortellergrepet fungerer så godt, er det vakre og poetiske språket til Stridsberg, som også er fremtredende i de andre bøkene hun har skrevet.

Ikke bare synliggjør og personifiserer «Kjærlighetens Antarktis» et offer, den tar opp de viktige og kanskje evigvarende utfordringene ved vold og prostitusjon. Til sammen gjør dette boken til et godt valg som 8. mars-lektyre.

 

Skrevet av Martine Wicklund Musæus