Avskjedstaler på grått papir

Avskjedstaler på grått papir

    Jeg er egentlig nesten plagsomt skeptisk til «humoristiske» romaner. Det innebærer i praksis at jeg bare sjelden tar fatt på én, og hvis jeg gjør det, holder jeg guarden konstant oppe mot overtydelige «satiriske» element og den gørre følelsen av å bli...
Livet, døden og datteren

Livet, døden og datteren

  Helga Flatland skriver samtidsromaner mange vil kjenne seg selv eller andre igjen i. Hennes nyeste bidrag: Et liv forbi skildrer den vanskelige tida etter en kreftdiagnose som ganske snart viser seg å være uhelbredelig. Anne har vært nærmeste omsorgsperson til...
Realitetsorientering fra hjelpernes perspektiv

Realitetsorientering fra hjelpernes perspektiv

  Det er ikke så ofte et utviklingshemmet barn får plass i litteraturen som nettopp utviklingshemmet barn. Olaug Nilssens siste roman: Yt etter evne, få etter behov bygger på sin side hele handlinga rundt nettopp et slikt barn, eller mer presist en gryende...