Barn og pornografi

Barn og pornografi

    Ja visst styrker man skriftspråket sitt hvis man leser, og jo mer man leser, jo bedre blir man å lese. Alt dette er vel og bra, men lesing har mange andre viktige funksjoner for barna: De opplever nye verdener, de får ny kunnskap, og de kan kjenne seg...
Om krig for barn

Om krig for barn

        Ja visst styrker man skriftspråket sitt hvis man leser, og jo mer man leser, jo bedre blir man å lese. Alt dette er vel og bra, men lesing har mange andre viktige funksjoner for barna: De opplever nye verdener, de får ny kunnskap, og de kan...
Alvor med Ingvaldsen

Alvor med Ingvaldsen

    Noen forfattere skriver bøker som røsker i deg, eller i barnet ditt, hvis det leser boka. Eller hvis du leser boka til barnet ditt. For det går an, selv om barnet ditt har passert åtte, elleve.. Og av og til er det godt med et voksent filter. Bøker kan...